Slide background
Slide background
Slide background

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд тандалт судалгаа хийсэн тухай

Аймгийн төвд клиникийн болон амбулаторийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд тандалт судалгаа явууллаа. Уг ажлын явцад мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авалгүй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байсан 2 шүдний үүдэн эмнэлгийн үйл ажиллагааг улсын байцаагчийн актаар зогсоож холбогдох албан тушаалтнуудад торгууль ногдууллаа. Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч М.Цагаандалай
[LayerSliderWP] Slider not found