Slide background
Slide background
Slide background

Ундны усны чанар, аюулгүй байдалд шинжилгээ хийгдлээ.

  Эрдэнэбулган сумын төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрийн гүний 3 худаг, 18 ус түгээх байрны уснаас хими, нян судлалын шинжилгээнд дээж авч МХГ-ын лабораторид шинжилгээнд хамруулахад гүний худаг, ус түгээх байрны ус чанар, аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байна. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч С. Баянжаргал
[LayerSliderWP] Slider not found